måndag, mar 27th

Last update10:35:54 AM

Font Size

Profile

Cpanel

Skoldatatekets uppgifter

 • Stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd
 • Visa och låna ut alternativa verktyg till skolor under kortare perioder för att underlätta val av hjälpmedel
 • Utbilda skolpersonal på de olika hjälpmedlen
 • Ge teknisk och pedagogisk support
 • Utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet
 • Samverka med skolor, andra skoldatatek och resursteam

Korttidslån

Vår utrustningspool för korttidslån består för närvarande av:
 • iPad med appar för övning och stöd
 • Alfasmart
 • C-pen 20 - Skannerpenna
 • WorldPenScan X - Skannerpenna
 • Stage Line - Röstförstärkningsutrustning, kallas ibland fokusförstärkare
 • Comfort Focus - Röstförstärkningsutrustning, kallas ibland fokusförstärkare
 • FrontRow ToGo - Ljudutjämningssystem för klassrum
 • Redcat - Ljudutjämningssystem för klassrum

Kommunlicenser

 • ClaroRead Pro - Talsyntes till PC
 • WordRead Plus - Talsyntes itll Mac
 • Stava Rex - Rättstavningsprogram svenska till PC
 • Spell Right - Rättstavningsprogram engelska till PC
 • Lexia och Provia till PC
 • Skolstil - till PC